G–Weekend Instructor Update

  • data: 09-12-2023
  • miasto: Wrocław
  • Adres: Broken Tooth Gym, ul. Krakowska 29c
 50-424, Wrocław

Szkolenie instruktorskie z Jackiem Walczakiem, poświęcone stopniom Graduate (G) skierowane jest do wszystkich instruktorów bez względu na stopień oraz asystentom i zaawansowanym studentom. Sobota jest dniem szkoleniowym, w niedzielę się odbędzie egzamin. W przypadku osób, które podchodzą do egzaminu obowiązkowy jest udział dwudniowy.

Wymagania: znajomość materiału na dany stopień oraz stopnie niższe, 8 miesięcy aktywnego odstępu od poprzedniego egzaminu. W przypadku studentów konieczna jest wstępna kwalifikacja przez właściciela szkoły.

Plan dnia

Sobota: 11.00 – 18.00
Niedziela: 9.00 – 17.00

szczegóły wydarzenia