Historia Krav Maga

Imi Sde-Or (Lichtenfeld) 1910 – 1998


Historia Krav Maga jest ściśle związana z osobą twórcy, Imi Sde-Or Lichtenfelda.

Imrich Lichtenfeld urodził się w Budapeszcie w 1910 roku. Dzieciństwo i młodość spędził w Bratysławie, gdzie jego ojciec, Samuel, od lat zajmujący się zapasami, założył pierwszy w mieście klub ciężkiej atletyki „Herkules”. Pod okiem ojca Imi stawiał pierwsze kroki w wielu dyscyplinach sportowych, min. w gimnastyce, zapasach, boksie. Samuel Lichtenfeld był oficerem policji i detektywem – opracowywał metody i techniki obezwładniania przestępców, i szkolił młodych policjantów.

W połowie lat trzydziestych w Bratysławie, podobnie jak w całej Europie, zaczęły narastać ruchy faszystowskie i antysemickie. Społeczność żydowska była zmuszona bronić się przed coraz częstszymi i coraz brutalniejszymi atakami. Imi i jego towarzysze zorganizowali nieformalną grupę, która miała na celu ochronę społeczności żydowskiej. Stoczyli niezliczoną ilość starć ulicznych i bójek na gołe pięści, w których nie przestrzegano żadnych reguł.

W 1940 roku, Imi Lichtenfeld, opuszcza Bratysławę ostatnim statkiem, a właściwie łodzią rzeczną przerobioną tak, aby można nią było pokonać dużą odległość i zabrać jak najwięcej osób oraz prowiant, i rusza w drogę do Palestyny. Dotrze do niej dopiero po dwóch latach i jako jedyny członek rodziny przeżyje II wojnę światową.

W czasie rejsu Imi wielokrotnie wskakuje do wody aby ratować wypadających za burtę ludzi. Z tego powodu rozwija się u niego niebezpieczna infekcja ucha, której rezultatem będzie porażenie nerwu twarzy. W pobliżu wysp greckich, statek „Pentcho” ulega awarii, dochodzi do eksplozji kotła parowego, a Imi wraz z grupą ochotników wsiadają do łodzi ratowniczej aby sprowadzić pomoc. Śmiałkom nie uda się dotrzeć do brzegu, ale po czterech dniach wiosłowania zostają uratowani przez Brytyjczyków i umieszczeni w szpitalu w Aleksandrii.

Po powrocie do zdrowia, Imi wstępuje do Legionu Czeskiego podległego dowództwu Armii Brytyjskiej i służy w nim około roku. W 1942 roku, po zdemobilizowaniu, otrzymuje pozwolenie na wjazd na terytorium mandatu brytyjskiego Palestyny, gdzie toczą się walki o utworzenie nowego państwa Izrael, i gdzie wielu jego przyjaciół walczy w ruchu oporu „Hagana”. Umiejętności Imiego błyskawicznie zostają dostrzeżone i w niedługim czasie staje się odpowiedzialny za wyszkolenie izraelskich bojowników oddziałów „Hagana” i „Palmach”. Po utworzeniu państwa Izrael w 1948 r. i przekształceniu jednostek ruchu oporu w wojsko izraelskie, Armię Obrony Izraela (Cahal) kontynuuje pracę instruktora walki wręcz i wychowania fizycznego. Wojsko opuści w 1964 r. aby po przejściu na emeryturę rozpocząć rozpowszechnianie systemu wśród cywilów.

Imi Sde-Or zmarł w styczniu 1998 roku w wieku 88 lat. Do końca kontynuował, przy udziale Eyala, rozwój systemu Krav Maga, doskonaląc także metody treningowe. Pozostawał konsultantem IDF do spraw bezpieczeństwa Izraela, monitorował postępy czołowych instruktorów i działalność Międzynarodowej Federacji Krav Maga.
Jego uczniowie wielokrotnie opowiadali o jego niezwykłym charakterze, niepowtarzalnej osobowości i osiągnięciach. Do dziś pozostaje osobą gorąco wspominaną przez tych, którzy mieli okazję go poznać.
W roku 2010 minęło 100 lat od jego narodzin.

Kiedy powstała Krav Maga

Powstanie Krav Maga – walki w bliskim dystansie – należy wiązać z okresem służby wojskowej Imiego, a więc lat, gdy był już w mandatowej Palestynie i Izraelu. Wcześniejszy etap – życie w Bratysławie, zbieranie doświadczeń i walka o przetrwanie – leżą u podstaw tej metody walki. Jednak to potrzeby armii uwarunkowały ostateczny kształt Krav Maga: proste i skuteczne techniki możliwe do opanowania w stosunkowo krótkim czasie, rozwiązania niekiedy brutalne ale jedyne możliwe, gdy przemoc jest na porządku dziennym.
Krav Maga jako system, a więc uporządkowana struktura, to etap późniejszy, w którym uczestniczył uczeń i najbliższy asystent Imiego – Eyal Yanilov. Potrzeba stworzenia zakresu materiału i ułożenia technik według stopni powstała w procesie adaptowania Krav Maga do rynku cywilnego.