Kurs instruktorski Combat and Fighting – CFIC

Trenuj ducha walki i ciało wojownika dzięki kursowi instruktorskiemu Krav Maga Global Combat and Fighting (CFIC).

Kurs obejmuje techniki i taktykę walki, umiejętności mentalne i metody treningowe, które zmieniają adeptów w najlepszych wojowników. Nauczysz się także funkcjonowania pod presją, odczytywania dynamiki przemocy i reagowania na eskalację agresywnych zachowań w rzeczywistych sytuacjach.

Czym jest Combat and Fighting

Krav Maga Global jest zintegrowanym systemem składającym się z trzech działów:

  • samoobrony
  • ochrony osób
  • combat and fighting

Każdy z tych działów charakteryzuje się innym sposobem prowadzenia walki. Przyjrzyjmy się sekcji Combat & Fighting. Na czym polegają podobieństwa i różnice?

Choć między samoobroną a Combat and Fighting są pewne podobieństwa, to zasadnicza różnica leży w taktyce. W przypadku samoobrony celem jest unikanie i deeskalacja, a cały proces decyzyjny przebiega od techniki do taktyki. Dla przykładu: w sytuacji duszenia obrońca najpierw wybiera technikę, która przerwie problem, a następnie podejmuje decyzję taktyczną np. wybór kierunku przemieszczenia się. Dział Combat & Fighting charakteryzuje się odwrotną kolejnością akcji: najpierw wybieramy taktykę, a z nią skorelowana jest technika lub rodzina technik.

Celem Combat & Fighting jest wyrządzić przeciwnikowi jak największą szkodę w jak najkrótszym czasie. Jednocześnie, tak jak w przypadku samoobrony, chcemy uniknąć obrażeń lub chociaż zminimalizować straty. Można powiedzieć, że obie osoby zaangażowane w walkę cechuje podobny schemat myślenia: pokonać przeciwnika, złamać jego ducha bojowego i zdolność do walki zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Fizyczne obrażenia nie pozwolą oponentowi na wykonanie kolejnego ruchu; działanie mentalne powoduje, że przeciwnik zrezygnuje z walki i się wycofa. W praktyce nasza taktyka będzie polegała na identyfikowaniu słabych ogniw, tworzeniu otwarć i atakowaniu tych stref.

W programie kursu instruktorskiego CFIC znajdują się min. zagadnienia

  • Doskonalenie technik ataków w stójce i w parterze, uderzanych i chwytanych
  • Nauka i doskonalenie taktyki walki: zwodów, wiązania kończyn, przełamywanie narożników, flankowanie, taktyka dużych zmian, rytmy i wiele innych.
  • Metodyka walki wręcz
  • Trening mentalny

Kto może wziąć udział w kursie CFIC – kryteria i wymagania

Kandydat musi mieć ukończony kurs instruktora KMG General Instructor Course. CFIC jest przeznaczony przede wszystkim dla cywilnych adeptów ale przedstawiciele formacji umundurowanych także zwiększą swoje kompetencje zarówno pod względem fizycznym jak i mentalnym. Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla Instruktorów KMG. Okazjonalnie otwieramy kurs dla najlepszych studentów i mistrzów sztuk i sportów walki.