Militarny Kurs Instruktorski – MIC

Zadania współczesnych jednostek wojskowych, stróżów prawa, służb bezpieczeństwa i organów ścigania są zróżnicowane i stawiane są im odmienne wymagania tj. egzekwowanie prawa, ochrona osobista, misje pokojowe, operacje antyterrorystyczne, a także działania w terenie zurbanizowanym. Szeregi wyżej wymienionych jednostek zasila dobrze wyposażony personel, jednakże kluczowe pytanie brzmi, czy jest on odpowiednio przeszkolony do rozwiązywania konfliktów o różnym stopniu nasilenia.

Priorytetem Krav Maga Global jest kształcenie oficerów, agentów i żołnierzy, których codzienne obowiązki polegają na szybkim reagowaniu i działaniu w niezwykle stresujących warunkach. Muszą oni być w stanie wykonać najbardziej wymagające i niebezpieczne zadania, zachowując jednocześnie wysoki poziom odporności fizycznej i psychicznej.

Kurs militarny sięga autentycznych korzeni Krav Maga. Oferuje uczestnikom wysoce skuteczny arsenał technik, taktyk i zdolności mentalnych, a także metodykę, której skuteczność gwarantuje nasze wieloletnie doświadczenie.

Absolwenci Kursu militarnego KMG posiadają umiejętność szybkiego podnoszenia poziomu wyszkolenia jednostek wojskowych w zakresie Krav Maga, walki w zamkniętych przestrzeniach (CQB) i taktyki. Obejmuje to wyspecjalizowane wykorzystanie karabinu szturmowego jako broni uderzeniowej podczas konfrontacji z jednym lub wieloma przeciwnikami, szczególnie w sytuacjach, gdy strzelanie nie jest możliwe, legalne, ani pożądane. W sytuacji gdy żołnierz zostanie zaatakowany nożem, duszeniem lub obchwytem, uderzeniami bądź kopnięciami, i nie może oddać strzału, ani zadziałać prewencyjnie, broń staje się przedmiotem do walki wręcz.

Militarna Krav Maga powstała znacznie wcześniej niż cywilna. W latch 40. ubiegłego wieku twórca systemu, Imi Sde-Or (Lichtenfeld), został członkiem Hagany odpowiedzialnym za szkolenie bojowników tej organizacji – przyszłych żołnierzy wojska izraelskiego – w walce wręcz. Wersję cywilną Krav Magi zaczęto wprowadzać dopiero w drugiej połowie lat 60. początkowo w Izraelu, a następnie w krajach Europy i w USA. W Polsce, pierwsze szkolenia Krav Maga dla wojska odbywały się na początku lat 2000.